Vis hensyn til fuglene når du rydder på stranda!

Strandryddedagen nærmer seg og mange skal ut for å gjøre en stor innsasts for miljøet. Det er viktig at vi tar hensyn til hekkesesongen. 

Arbeidet som skjer i forbindelse med denne dagen er svært viktig for livet i havet og bevisstheten rundt marin forsøpling.

Her i Nordland er det enda tidlig, men enkelte arter har startet eggleggingen allerede. Hvis det er fugler som varsler i området, burde ryddingen utsettes til senere på sommeren eller til høsten. 

Husk også at mange av verneområdene har ferdselsforbud fra 15. april og her er det ikke lov å gå i land før i august. 

I karttjenesten vår, Nordlandsatlas, kan du finne oversikt over områder med ferdselsforbud

I karttjenesten vår, Nordlandsatlas, kan du finne oversikt over områder med ferdselsforbud. Slå på katlaget "Ferdselsforbud, Verdensarv"