Spennende konferanse om klimatilpassing i Nordland

Uvær på Langodden - Tverlandet i Bodø
Uvær på Langodden - Tverlandet i Bodø (Foto: Svein Einar Stuen / Fylkesmannen i Nordland)

På konferansen kom det både fram hva vi kan vente oss av klimaendringer, og hva vi må gjøre for å tilpasse oss. Kommunene skal bruke klima- og energiplanlegging som grunnlag for å redusere klimagassutslippene framover.

Konferansen i Bodø 7. april 2016 var et samarbeid mellom Fylkesmannen, Nordland Fylkeskommune og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Hovedfokus for konferansen var klimatilpassing. Vi fikk presentert ulike scenarier for klimaet i framtida, avhengig av om vi klarer å nå "lavutslippssamfunnet" eller ikke. Snart vil det foreligge en egen klimaprofil for Nordland som vil vise hva vi kan forvente oss.

Det var flere spennende innlegg fra dirketorats- og forskningsmiljø. I tillegg viste Grete Granli og Bill Gradin fra Vågan kommune hvorfor de må ta hensyn til stormflo i planlegginga, og Kyrre Halvorsen fra Trondheim hvordan de hadde tatt i bruk blant annet bekkeåpning for å sikre avløp og blågrønne strukturer. 

En viktig nyhet for kommuner og fylkeskommuner er at det nå blir mulig å søke om midler fra en pott på 100 mill kr til klimatiltak.

Foredragene kan lastes fra hjemmesida til Nordland fylkeskommune