Konferanse om klimatilpasning i Nordland

Uvær på Langodden - Tverlandet i Bodø
Uvær på Langodden - Tverlandet i Bodø (Foto: Svein Einar Stuen / Fylkesmannen i Nordland)

Konferansen holdes i Bodø 7. april 2016, og skjer i samarbeid med Nordland fylkeskommune og og Norges Vassdrages- og Energidirektorat (NVE). 

Konferansen presenterer oppdatert kunnskap om hva klimaendringene medfører for Nordland, og hvordan vi kan tilpasse oss gjennom planlegging. 

I tillegg vil det bli innlegg om risikoen ved ikke å ta høyde for klimaendringer i kommunal virksomhet og planlegging, og også om klima- og energiplanlegging.

Mer informasjon og påmelding via hjemmsiden til Nordland fylkeskommune.