Smarte nettsteder til hjelp for å finne frem i regelverket

Miljøkommune.no er et nyttig verktøy for kommunene
Miljøkommune.no er et nyttig verktøy for kommunene

Miljøkommune.no er miljøvernmyndighetenes nye nettsted som skal være til hjelp for kommunene i saksbehandlingen av miljø- og plansaker. På Regelhjelp.no kan du finne ut hvilke krav som gjelder for en bestemt bransje eller for din bedrift.

Nettstedet skal bidra til å gi kommunene en veiviser til  kommunal planlegging og miljøforvaltning. Kommunene har et stort spenn av områder de er myndighet for, og miljøkommune.no tilbyr kvalitetssikret informasjon, veiledning og maler til bruk i saksbehandlingen.

Miljøkommune.no ble lansert i mai 2013 som et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Kartverket, Riksantikvaren og Statens strålevern – samt Miljøverndepartementets planavdeling.

Her er en liten film om hva en nyansatt saksbehandler i Narvik kommune har å si om nettstedet. 

Dette finner du på Miljøkommune.no

  • Oversikt over kommunenes myndighet og plikter etter miljølovverket. Beregnet på saksbehandlere, politikere, miljøinteresserte og andre som har behov for å orientere seg i hva lovverket sier.
  • Praktiske veiledninger om hvordan konkrete myndighets- og pliktoppgaver på miljøområdet kan løses. Det er utarbeidet brevmaler og sjekklister for ulike arbeidsprosesser på en lang rekke saksområder. Beregnet på saksbehandlerne i kommunene.
  • Ordforklaringer, lenker til nyttige kart, databaser og andre instanser.
  • Nyhetsbrev med oppdateringer om lovendringer, nye veiledninger og andre nye ressurser.

Dette er et nyttig verktøy, der du finner god informasjon om det meste, og vi oppfordrer kommunene til å ta det aktivt i bruk!

Regelhjelp.no hjelper deg å finne hvilke krav som gjelder

Regelhjelp.noVi vil også vise til nettstedet regelhjelp.no som er et veldig godt verktøy for å finne frem i regelverksjungelen.

Nettstedet er resultat av et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Nærings- og Handelsdepartementet (NHD). Regelhjelp.no ble lansert i 2004.

På dette nettstedet finner du en oppdatert oversikt over de viktigste kravene som gjelder for en bestemt bransje. For å finne frem kan du søke på tema, på bransje, på bestemte emneord eller du kan finne ut hva som gjelder for din bedrift ved å søke på bedriftsnavnet eller organisasjonsnummer.