Hopp til innhold

Aktuelt

Etter nøye forberedelse ble Ranavassdraget først behandlet for lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 2003 og 2004. 

I årene etter behandlingen ble det satt ut et store mengder med lakseunger, laksesmolt og befruktet rogn. Fra de aktuelle vassdragene i området ble det samtidig systematisk samlet inn et stort antall lakseunger som ble kontrollert for parasitten.

I oktober 2009 friskmeldte Mattilsynet de seks vassdragene i Rana-regionene som tidligere hadde vært smittet av Gyrodactylus Salaris.

Smitten er på nytt blitt påvist i nedre del av Ranavassdraget høsten 2014.