Tilskuddsordninger for unge bønder

En oversikt over ulike tilskuddsordninger for tradisjonelle landbruksforetak.

Fylkesmannen har laget en brosjyre for unge bønder i Nordland. Her har vi samlet de ulike tilskuddsordningene for dem under 35 år som driver med tradisjonelt landbruk. 

Lenke til brosjyren finner du til høyre eller nedenfor. 

Kontaktpersoner