Økomat i Nordland

Målet for prosjektet Økomat i Nordland er økt produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket. Nå er arbeidet i gang med å legge til rette for servering av økologisk mat på alle videregående skoler i Nordland.

Prosjektet omfatter i tillegg til tiltak som skal øke forbruket av økologisk mat i fylkeskommunens og Fylkesmannens kantiner, tiltak som kan bidra til økt produksjon av økologisk mat i fylket.

Det er satt av penger til markdager og fagdager om økologisk landbruksproduksjon, studietur for produsenter, konferanse om økologisk mat med mer.

Prosjektet gjennomføres i 2016 og -17.

Lenke til prosjektplanen finnes i høyremargen.