Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan.

Vis mer

Fylkesmannen i Nordland arbeider for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket.

Mål og strategier for fylkesmannens arbeid med økologisk mat er beskrevet i Økomat - så klart! Strategisk plan for økologisk landbruk i Nordland 2010-2015.


10.12.2018

Vi søker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2019

Vet du om noen som fortjener å vinne en pris for å fremme økologisk mat eller økologisk produksjon i Nordland, Troms eller Finnmark? Send ditt forslag, med begrunnelse til Fylkesmannen, innen 15. januar 2019! Vinneren vil bli offentliggjort og få utdelt Nordnorsk økomatpris 2019 under økomatkonferansen, som skal arrangeres 4. og 5. april 2019 i Bodø.  

03.05.2018

Studietur om økologisk matproduksjon

Er du produsent innen landbruk som er interessert i økologisk matproduksjon i Nordland og ønsker å dra ut for å hente hjem ny inspirasjon og kunnskap?

11.09.2017

Nordnorsk økomatpris

Nordnorsk økomatpris er et tiltak i arbeidet til Fylkesmennene i landsdelen, for å påvirke til økt produksjon og forbruk av økologisk mat, i tråd med målsettinger fastsatt av Stortinget.

10.02.2017

Nordnorsk økomatpris 2017

Foreslå vinner av årets pris innen 15. juni 2017.

10.10.2016

Åpent møte om økologisk landbruk

Landbrukets ØKOLØFT inviterer til åpent møte om økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser i Bodø, 20. oktober.

26.09.2016

Nordnorsk økomatpris 2016 er tildelt Forsvaret Indre Troms

Prisen ble utdelt for fjerde gang fredag 23. september, under SMAK nordnorsk matfestival i Tromsø.

29.07.2016

Økologisk bakekurs

Vi arrangerer bakekurs for storkjøkken med fokus på bruk av økologiske produkter. Kurset vil gå over to dager.

27.07.2016

Økologisk frokost 22. september

Velkommen til frokostseminar om økologisk mat på Rustikk i Bodø kl 8-10 torsdag 22. september!

14.06.2016

Økomatkurs 18.-19. august

Vi inviterer til kurs for ansatte ved kantiner på videregående skoler i Nordland. Kurset har fokus på økologisk mat, kjøttlause retter og å forebygge matsvinn. På grunn av stor interesse for kursdager 17.-18. august er det satt opp et kurs til 18.-19. Det er fortsatt mulig å melde seg på begge kursene.

13.06.2016

Studietur til Umeå 14.-16. september

TINE inviterer melkeprodusenter og andre interesserte til studietur med fokus på økologisk melkeproduksjon og allsidig fôringsstrategi. Påmeldingsfristen er forlenget til 1. august.

Flere nyheter