Rapporter fra prosjekter på Arktisk landbruk

Økologisk potet og gulrot.
Økologisk potet og gulrot.

Styret for forvaltning av midler til utvikling av arktisk landbruk har innvilget støtte til 24 ulike prosjekter. Tilsammen er drøyt 12,4 mill kr tildelt 16 ulike søkere.

Etterhvert som sluttrapportene fra prosjektene kommer inn vil vil legge dem ut til høyre på denne siden.

Formålet med midlene har vært å bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Det har vært tre prioriterte områder for tildeling av midler:

  • Merkevare og marked
  • Basisproduksjon
  • FoU og kompetanse