Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2020

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Nordland, sammen med veileder for ordningen for 2020, er nå sendt ut per e-post til gårdbrukerne i Nordland som har oppgitt e-postadresse ved siste søknad om produksjonstilskudd. Merk at søknadsfristen i år er endret til 15. oktober for alle jordbruksforetak. For godkjente beitelag er søknadsfristen fortsatt 15. november.

Målet med miljøtilskuddsordningene i jordbruket er å redusere avrenning av næringsstoffer og klimagassutslipp, forvalte viktige biologiske-, landskapsmessige- og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap.

 

Kommunene i Nordland har til sammen 25,5 millioner kroner til fordeling i 2020. Foretakene kan levere søknad via Altinn fra 15. september. På Landbruksdirektoratets nettside finnes informasjon og instruksjonsvideoer til hjelp i søknadsprosessen.

 

 

Nytt 2020

Det er ingen nye tilskuddsordninger i 2020. Det er imidlertid gjort noen justeringer eller presiseringer. Vi oppfordrer søkerne til å lese veilederen, merk spesielt punkt 1.3.1 som gir en samlet oversikt over justeringene som er gjort.

 

  • Søknadsfristen for jordbruksforetak er 15. oktober
  • For noen ordninger er det også innført et maksimalt tilskudd per foretak.
  • Det er presisert hvilke tilskuddsordninger som kan kombineres på samme areal.
  • For kantsoner i eng, har vi utvidet tilskuddsordningen til også å omfatte disse vassdragene, Straumevassdraget, østre del (Bø kommune), Dalovassdraget (Rana kommune), Dølo (Vefsn kommune), Fjærevassdraget (Bodø kommune), Børselvvassdraget (Narvik kommune) og Balsnesvassdraget (Narvik kommune).
  • Skjøtsel av kulturhistoriske områder er utvidet til også å gjelde for Steinsjøen i Sømna (med inntil 15 dekar) fra og med 2020.

 


20.01.2015

Midler i klima- og miljøprogrammet 2015

Fylkesmannen har fastsatt retningslinjer for forvaltning av fylkesvise midler i Klima- og miljøprogrammet 2015. Søknadsfristen for midlene er 1. mars i år. Det skal søkes elektronisk.

17.12.2014

Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge

Fylkesmannen sender i disse dager ut en ny flora med fokus på blomsterplanter i kulturlandskapet i Nord-Norge. Målgruppa er både gårdbrukere som skjøtter verdifulle kulturlandskap, landbruksrådgivinga, landbruks- og miljøforvaltninga, skoleverket og andre interesserte.

17.12.2014

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommunene i Nordland har innvilget 8 897 991 kroner til 225 ulike SMIL-tiltak i 2014.

19.11.2014

Bygningsvern og næringsutvikling i utvalgte kulturlandskap.

Nordland har to av landets tilsammen 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Les om arbeidet med å ta vare på og utvikle ny aktivitet i Engan-Ørnes og Kjelvik i Sørfold og Blomsøy-Hestøy og Skålvær i Alstahaug, i nyhetsbrev fra miljø- og landbruksdirektoratene.

11.11.2014

Kulturlandsskapsprisen 2014: Gårdbrukerne på Husvær i Herøy

Landbruksforum Nordland har vedtatt at Kulturlandskapsprisen Nordland 2014 tildeles gårdbrukerne på de fire gårdene på Husvær i Herøy: Oddrunn Skogsholmen Dahlheim og Per Dahlheim, Bodil Sæther Karlsen og Arne Kjell Karlsen, Karen og Asbjørn Nilssen Mehaug, og Randi Silvik og Helge Otelius Zahl. De får prisen for sin store fellesinnsats for å ivareta kulturlandskapet på Husvær og en rekke andre øyer på Helgelandskysten.

10.11.2014

Tilskudd til skjøtsel i Vegaøyan

Fylkesmannen i Nordland og Vega verneområdestyre utbetaler nå til sammen kr 675.500 for beiting og slått i Vegaøyan verdensarvområde i 2014. Tilskuddene gis til 15 jordbruksforetak i Vega, Herøy og Alstahaug.  

07.11.2014

Søknadsfrist for miljøtilskudd til drift av beitelag utsettes

Søknadsfristen settes til 15. november i år.

18.08.2014

Hjelp til å søke miljøtilskudd elektronisk

Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd i landbruket er 20. august. Trenger du hjelp med søknaden tilbyr kommunen som vanlig veiledning i sin åpningstid. I tillegg holder Landbruksdriektoratet telefonlinjenen åpne tirsdag 19. og onsdag 20. august fram til klokken 18.

16.06.2014

Kom med forslag på kandidat til pris

Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut for å sette fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner. Vi vet at det finnes mange gode kandidater rundt omkring i fylket, hjelp oss med å hedre noen av disse.

05.06.2014

Seminar om eStil og miljøtilskudd gjennomført

Her finner du presentasjonene fra seminarene om eStil og miljøtilskudd som ble holdt i Bodø og Mosjøen 3. og 4. juni.