Miljøtiltak i jordbruket

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland omfatter miljøtilskudd innen kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner, tilrettelegging av beitealreal for gjess, drift av beitelag mm.

Programmet med tilhørende tilskuddsordninger revideres i 2012. Nytt program vil gjelde fra 2013.


29.06.2018

Kom med forslag på kandidat til pris

Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut for å sette fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner. Vi vet det finnes mange gode kandidater i fylket. Hjelp oss å hendre noen av disse.

22.06.2018

Røst har fått status som utvalgt kulturlandskap

Nyheten om at Røst og 8 andre områder nå har fått status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket ble i dag fredag sluppet av de to statsrådene Jon Georg Dale og Ola Elvestuen på et arrangement i Sørkedalen ved Oslo. 

04.12.2017

Kulturlandskapsprisen 2017 til Uttakleiv Grendelag

Under åpninga av fylkestinget i dag fikk Uttakleiv Grendelag overrakt Kulturlandskapsprisen Nordland for 2017. De fikk prisen for sitt arbeid med å ta vare på natur- og kulturlandskapet, og for å legge til rette for ferdsel og opphold i et storslått og svært populært område på yttersida av Lofoten. 

29.05.2017

Miljøtilskudd til jordbruket, søknadsomgangen 2017

For foretakene er søknadsfristen 20. august og for beitelagene er fristen 1. november. Oppdatert forskrift og veileder gir full oversikt over mulighetene og begrensningene i årets søknadsomgang.

04.04.2017

Engeløya tilbys status som utvalgt kulturlandskap

Sentrale myndigheter åpner nå for at Engeløya i Steigen kan få status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Dette betyr at området i åra framover kan blant annet få egne statlige midler til å ta vare på og formidle verdiene i kulturlandskapet.

05.12.2016

Kulturlandskapsprisen 2016 til Fjære i Kjerringøy

Under dagens åpning av fylkestinget ble Kulturlandskapsprisen Nordland 2016 overrakt bygda Fjære v/ Fjære Gårdstyre. De fikk prisen for sitt arbeid med å ivareta kulturlandskapet, og samtidig gjøre det tilgjengelig for allmennheten. 

16.11.2016

Kulturlandskapsprisen Nordland 2016 tildeles bygda Fjære v/Fjære Gårdstyre

Landbruksforum Nordland har vedtatt å gi Kulturlandskapsprisen Nordland 2016 til bygda Fjære v/ Fjære Gårdstyre. De får prisen for sitt arbeid med å fremme samarbeid, gjøre utmarka tilgjengelig for beitebruk, og legge til rette for allmenn ferdsel. Gjennom felles innsats framstår Fjære med et velpleid og innbydende kulturlandskap, til glede for fastboende og besøkende.

28.06.2016

Kom med forslag på kandidat til pris

Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut for å sette fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner. Vi vet det finnes mange gode kandidater i fylket. Hjelp oss å hendre noen av disse.

09.06.2016

Søk miljøtilskudd for 2016

Søknadsfristen er fortsatt 20. august for foretakene og 1. november for beitelagene. I år er det innført en ny tilskuddsordning, mens to er fjernet. Samtidig er det gjort en del endringer i vilkårene for tilskudd.

14.03.2016

Midler i Klima- og miljøprogrammet 2016 er fordelt

Fylkesmannen har fordelt kr 457 000 til ulike tiltak innen Klima- og miljøprogrammet 2016