Matopplevelser i Nordland

Styringsgruppen: Astrid Tove Olsen, Anniken Heen, Tommy Nilsen, Ingvill Bang(prosjektleder) og John Kosmo
Styringsgruppen: Astrid Tove Olsen, Anniken Heen, Tommy Nilsen, Ingvill Bang(prosjektleder) og John Kosmo

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling er nå i gang med et nytt prosjekt som skal gå over to år der det handler mye om opplevelsesproduksjon med utgangspunkt i lokalmat.

Det nye prosjektet Matopplevelser i Nordland har nylig hatt første møte i styringsgruppen. Prosjektet eies og driftes av Fylkesmannen, og er finansiert av Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Opplevelsesproduksjon med utgangspunkt i lokalmat, eller opplevelser hvor lokalmat inngår som et viktig ledd i en opplevelsesleveranse, er et viktig utviklingsområde som vi ønsker å jobbe med i dette prosjektet. Vi mener det er viktig å vise lokalmatprodusenter muligheter i markedet, blant annet gjennom studieturer, hospiteringsordning og ved å legge til rette for nettverksbygging.  En del av aktivitetene i prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med vårt prosjekt rettet mot grønt reiseliv.

Det er valgt tre aktivitetsområder for prosjektet:

  1. Møteplasser-koblingsarenaer
  2. Produkter
  3. Marked

 Målgruppen for prosjektet er de som driver med lokalmatproduksjon i Nordland og de som er på vei til å etablere seg med lokalmatproduksjon.

Vi håper prosjektet vil gi mange nyttige og inspirerende aktiviteter til fylkets gryende og etablerte lokalmatprodusenter!

Prosjektleder er Ingvill Bang hos Fylkesmannen. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å høre mer om prosjektet. Prosjektaktiviteter vil legges ut på Fylkesmannens hjemmeside, samt distribueres via e-post til vår e-postliste over aktører knyttet til lokalmat. Hvis du ikke mottar e-post fra oss allerede, ta kontakt hvis du ønsker å bli lagt til denne listen.

Referater fra styringsgruppemøtene blir lagt på denne siden.