Pris for veldrevet gårdsbruk 2017

Vinnerne av prisen Tove og Thor Holand
Vinnerne av prisen Tove og Thor Holand

Pris for veldrevet gårdsbruk 2017 er tildelt Tove og Thor Holand på Engeløya i Steigen kommune

Nordland landbruksselskap deler hvert år ut pris for veldrevet gårdsbruk.

På årsmøte i Nordland landbruksselskap 22. mai 2018 ble det opplyst hvem som får prisen for 2017.

Om vinnerne

Tove og Thor Holand har drevet gård på Engeløya i Steigen siden 1986. De har bygget opp en veldrevet gård med potetproduksjon, og de første årene også melke- og kjøttproduksjon på storfe. De er forbilder for andre med god jord- og plantekultur, gården er velstelt og har sunn økonomi. Gården har gitt arbeid til gårdbrukerparet og flere hel- og deltidsansatte.

I tillegg til gårdsdrifta har Tove og Thor vært aktive i foreningsliv, politikk og bonde- og småbrukarlag. Nå overtar sønnen Henning og samboeren Dina gården og drifta av den.

Steigen kommunes forslag om Tove og Thor Holand som vinnere av prisen og juryens fyldige begrunnelse for valg av vinner ligger vedlagt, under dokumenter.