Leve hele livet - informasjonsfilm

Helse- og omsorgsavdelinga og Landbruks- og reindriftsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland har samarbeidet om en informasjonsfilm om Leve hele livet-reformen der vi viser frem Inn på tunet som et eksempel på dagaktivitetstilbud til personer med demens.

 

I denne filmen møter vi ekteparet Berit og Gunnar. Berit har fått en demenssykdom og Gunnar som pårørende trenger hjelp fra kommunen til avlastning.

Filmen viser viktigheten av at ulike instanser i kommunen samarbeider for at de eldre skal oppleve økt trygghet, forutsigbarhet og økt grad av kontinuitet i tilbudet.

I Nordland har vi mer enn 20 gårdsbruk som er godkjente Inn på tunet-tilbydere av velferdstjenester til barn, unge, voksne og eldre.