Nordland har fått sin 20. godkjente Inn på tunet gård

Camilla Eilertsen, Stall Fagerbakk og Monica Eriksen Lundbakk, Inn på tunet Nordland
Camilla Eilertsen, Stall Fagerbakk og Monica Eriksen Lundbakk, Inn på tunet Nordland

Stall Fagerbakken i Laukvik i Vågan kommune ble den 12. april Nordlands 20. godkjente Inn på tunet gård. Tilbyder Camilla Eilertsen er utdannet sykepleier og har videreutdanning innenfor Dyreassisterte intervensjoner og Hesteassisterte intervensjoner.

Stall Fagerbakken er godkjent hestebedrift og kan tilby tjenester til ulike grupper som kan benytte hest som en del av behandling eller miljøtiltak. Eksempler på brukere som kan ha nytte av tilbudet til Camilla er mennesker med psykiske lidelser, da spesielt unge jenter, barn og unge med atferdsproblemer, personer med demens, elever med behov for spesialpedagogiske tiltak, og mennesker som trenger rehabilitering.

Gjennom en Inn på tunet godkjenning kan aktivitet, omsorgs- og velferdsbehov på Stall Fagerbakken gi opplevelser og mestring, arbeidserfaring, økte sosiale ferdigheter og struktur for personer med sammensatte behov. I tillegg til meningsfulle aktiviteter og fellesskapet i et trygt sosialt miljø, kan Stall Fagerbakken etablere en struktur i hverdagen for personer med sammensatte behov i samarbeid med ledsagere fra skole- og helsetjenesten.

På Matmerk sine nettsider kan man lese mer om Camilla Eilertsen og Stall Fagerbakken, samt finne andre godkjente Inn på tunet gårder.  

Fylkesmannen i Nordland ønsker Camilla lykke til!