Vellykket avslutningskonferanse for prosjektene Grønt reiseliv og Matopplevelser

Fylkesmannen arrangerte 16. og 17. mars en konferanse med tema: hvordan skape gode mat- og reiselivsopplevelser på gårder i Nordland.

Konferansen var godt besøkt og hadde mange gode foredragsholdere. Presentasjonene som ble brukt er lagt ut under relaterte dokumenter. Der ligger også programmet for konferansen.

Parallellt med konferansen ble det arrangert et ostetorg der oster fra 8 av våre flinke ysterier i fylket ble presentert for både interesserte kjøpere og for konferansedeltakerene.

Dagen før konferansen ble det arrangert et smaksverksted med lokele råvarer fra Nordland. Kokk Roy Magne Berglund hadde ansvaret. Middagen på konferansen var en nydelig lokalmatbuffe fra Nordland utviklet og laget av Berglund.