Hjelp oss med framtida!

Hanne-Sofie Trager og Ingvill Bang
Hanne-Sofie Trager og Ingvill Bang

Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et viktig dokument for landbruket i fylket: Regional plan for landbruk. Det er nå sendt ut en spørreundersøkelse til landbruksforetak som driver med grønt reiseliv, matforedling eller Inn på tunet-tjenester.

Planen skal gjelde i en fireårsperiode fra 2019 og utover. I denne sammenhengen er det viktig å gi gårdsturisme, lokalmatproduksjon og omsorgs- og velferdstjenester på gård – den plassen og omtalen det fortjener. Derfor spør vi de som jobber med dette om hjelp, og har sendt en spørreundersøkelse via Nordlandsforskning til foretak som har eller har hatt slik virksomhet. Svarene vi får er viktige for oss, og vil bli brukt i den videre planleggingen nevnt over.  

Prosjektleder for planprosessen

Det er ansatt en egen prosjektleder for å lose prosessen trygt i havn fram mot endelig fylkestingsvedtak. Hans navn er Geir Solli og jobber i Nordland fylkeskommune. Om du lurer på noe vedr. denne undersøkelsen, kan du ta kontakt med ham på mobil: 979 72 500. Arbeidet med regional plan for landbruket vil bli gjennomført i tett samarbeid mellom fylkeskommunen og Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling.

Har du fått e-post med spørreskjema?

Hvis du har mottatt spørreundersøkelsen ber vi deg svare på den, enten den elektroniske som er sendt ut eller papirutgaven som snart dumper ned i postkassa. Det er Nordlandsforskning som sender ut undersøkelsen. Frist for innsending er 15.desember.

Svarene som sendes inn er anonymisert. Undersøkelsen er frivillig, og de som returnerer svarskjemaet samtykker også samtidig i at Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen kan bruke denne informasjonen i sin videre planlegging.

Har du allerede svart på undersøkelsen, takker vi for det!