Gårdsturisme

Nordland har vakker og variert natur, flott kulturlandskap og trivelige folk! Nettopp det at folk bor spredt og forvalter tusenårige tradisjoner gir oss mange livskraftige samfunn. Å utvikle gårdsturisme er et verdifullt bidrag for å kunne bo i bygdene, og utvikle steder som er attraktive for de tilreisende å besøke.


15.10.2018

Opplevelsespyramiden

Vi har gleden av å kunne lansere ett nytt tema i vårt Videobibliotek: Opplevelsespyramiden som verktøy for deg som vil lage gode mat- og reiselivsopplevelser med utgangspunkt i en landbrukseiendom. Flott for folk i oppstartsfasen!


15.10.2018

Hvordan lage personas for reiselivet?

Vi har gleden av å kunne lansere ett nytt tema i vårt Videobibliotek: Hvordan skal du gå fram for å finne hvilke personas du vil ha i din bedrift? Nyttig for deg som skal selge og markedsføre mat- og reiselivstjenester med utgangspunkt i gård.


17.07.2018

Første film klar!

Det kommer mye godt ut av prosjekt Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland: Første film i tiltaket Videobibliotek er klar - med tema plan- og bygningsloven for deg som skal etablere ny virksomhet på gård!


08.05.2017

Gårdsbutikkurs

Fylkesmannen har satt sammen et todelt program for gårdbrukere eller eiere av landbrukseiendommer som har en etablert gårdsbutikk med faste åpningstider.


07.12.2016

Hjelp oss med framtida!

Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et viktig dokument for landbruket i fylket: Regional plan for landbruk. Det er nå sendt ut en spørreundersøkelse til landbruksforetak som driver med grønt reiseliv, matforedling eller Inn på tunet-tjenester.


23.06.2016

Få deg en lærling i reiselivsfaget

Trenger din bedrift en ekstra ressurs som kan bidra til økt lønnsomhet? Sjekk ut hvordan fylkeskommunens lærlingeordning fungerer.


13.04.2016

Vellykket avslutningskonferanse for prosjektene Grønt reiseliv og Matopplevelser

Fylkesmannen arrangerte 16. og 17. mars en konferanse med tema: hvordan skape gode mat- og reiselivsopplevelser på gårder i Nordland.


08.12.2015

Hvordan kan vi skape gode mat- og reiselivsopplevelser på gårder i Nordland?

Prosjektene Grønt reiseliv og Matopplevelser Nordland ønsker velkommen til avslutningskonferanse 16.-17. mars 2016 på Hotel Scandic Bodø. Meld deg på innen 14. januar.


25.11.2015

Skal gjøre nordnorsk mat til en turistattraksjon

15. - 24. januar 2016 deltar Norge på den anerkjente internasjonale messen Grüne Woche i Berlin. Dette er en av verdens største publikumsmesser for landbruk, mat og reiseliv. Nord-Norge er èn av tre regioner som skal representere Norge i Berlin i januar. Nå arrangeres pressetur for tyske mat -og reiselivsjournalister for å gi noen smakebiter på det Nord-Norge vil by på i Berlin. 


22.10.2015

Vellykket studietur for etablerere fra Nordland

Målet med turen var at nye etablere skulle få gode ideer og inspirasjon på de ulike besøkspunktene for å starte lignende virksomhet i Nordland. I tillegg til at de skulle få en arena for å etablere nye nettverk. 


Flere nyheter