Gårdsturisme

Nordland har vakker og variert natur, flott kulturlandskap og trivelige folk! Nettopp det at folk bor spredt og forvalter tusenårige tradisjoner gir oss mange livskraftige samfunn. Å utvikle gårdsturisme er et verdifullt bidrag for å kunne bo i bygdene, og utvikle steder som er attraktive for de tilreisende å besøke.


06.12.2019

Nytt videobibliotek til de som vil satse på lokalmat og gårdsturisme

Vi lager et videobibliotek til gårdbrukerne i Nordland som vil starte opp med lokalmatproduksjon eller gårdstursime. Her samler vi små filmer om ulike tema som vi vet at gårdbrukerne ønsker kunnskap om. Så langt har vi lagt 8 videoer i biblioteket, og flere skal produseres i 2020. 

09.08.2019

Hvorfor kundepleie? Ny film klar!

I serien "Videobibliotek" er vi nå klar med en ny introduksjonsfilm av temaet "Hvorfor kundepleie?". Her har vi fått reiselivsnestor Pål Knutsson Medhus til å gi oss et lite introduksjonskurs i hvordan du bør følge opp kundene dine. 

14.03.2019

Satse på fiskereiseturisme?                     - Ny studietur klar!

Vurderer du å satse på fiskereiseturisme med utgangspunkt i gården din? Vi er klar med ett nytt og spenstig tiltak i prosjekt Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland. Denne gangen tar vi mål av oss å vise mange måter å skape denne typen forretningsområde på til deg som vurderer å starte med ny drift. Vi drar til Helgeland på studietur for å lære, og la oss inspirere av noen av Norges beste på området!

15.10.2018

Filmen Opplevelsespyramiden er klar!

Vi har gleden av å kunne lansere ett nytt tema i vårt Videobibliotek: Opplevelsespyramiden som verktøy for deg som vil lage gode mat- og reiselivsopplevelser med utgangspunkt i en landbrukseiendom. Flott for folk i oppstartsfasen!

15.10.2018

Hvordan lage personas for reiselivet?

Vi har gleden av å kunne lansere ett nytt tema i vårt Videobibliotek: Hvordan skal du gå fram for å finne hvilke personas du vil ha i din bedrift? Nyttig for deg som skal selge og markedsføre mat- og reiselivstjenester med utgangspunkt i gård.

17.07.2018

Første film klar!

Det kommer mye godt ut av prosjekt Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland: Første film i tiltaket Videobibliotek er klar - med tema plan- og bygningsloven for deg som skal etablere ny virksomhet på gård!

08.05.2017

Gårdsbutikkurs

Fylkesmannen har satt sammen et todelt program for gårdbrukere eller eiere av landbrukseiendommer som har en etablert gårdsbutikk med faste åpningstider.

07.12.2016

Hjelp oss med framtida!

Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et viktig dokument for landbruket i fylket: Regional plan for landbruk. Det er nå sendt ut en spørreundersøkelse til landbruksforetak som driver med grønt reiseliv, matforedling eller Inn på tunet-tjenester.

23.06.2016

Få deg en lærling i reiselivsfaget

Trenger din bedrift en ekstra ressurs som kan bidra til økt lønnsomhet? Sjekk ut hvordan fylkeskommunens lærlingeordning fungerer.

13.04.2016

Vellykket avslutningskonferanse for prosjektene Grønt reiseliv og Matopplevelser

Fylkesmannen arrangerte 16. og 17. mars en konferanse med tema: hvordan skape gode mat- og reiselivsopplevelser på gårder i Nordland.

Flere nyheter