Plankonferansen 2019

Dato:
26. november 2019 - 27. november 2019
Sted:
Radisson BLU Hotel, Bodø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kommunale planleggere, politikere og ansatte i offentlig forvaltning

Datoen til årets plankonferanse er satt til den 26. - 27. november.

Fylkesmannen i Nordland, Husbanken Bodø og Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til regional plankonferanse i Bodø 26. – 27. november på Radisson Blu Bodø.

Målgruppen for konferansen er planleggere, rådmenn og politikere. Plankonferansen i Nordland er en årlig begivenhet. Den skal være er en kilde til inspirasjon, informasjon og planfaglig påfyll. Konferansen markerer planfaglig fellesskap og avslutning av planåret.

Årets hovedtema blir bærekraftig samfunnsplanlegging i Nordland.

For nærmere info, påmelding og tentativt program følg lenken her.

https://www.nfk.no/tjenester/planlegging/plankonferansen/plankonferansen-2019.1016885.aspx

 

Legg til i egen kalender
Dato:
26. november 2019 - 27. november 2019
Sted:
Radisson BLU Hotel, Bodø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kommunale planleggere, politikere og ansatte i offentlig forvaltning