Velkommen til Jord i Nord 2018

Jordbruksdrift i pressområde i Bodø
Jordbruksdrift i pressområde i Bodø

Vi inviterer til konferanse om jordvern 6.-7. november. Meld deg på!

Det blir to viktige og interessante fagdager med foredrag og diskusjoner. Dette blir spennende! Sett av datoene!

Med konferansen ønsker vi å bidra til

 • økt bevisstgjøring om betydningen av matjorda som grunnlag for matproduksjon til framtidige generasjoner.
 • å ruste kommunene til å gjøre bedre valg for framtida.
 • å sette fokus på globale sammenhenger: tenke globalt – handle lokalt

Kommunene har en viktig rolle i å ivareta nasjonale og regionale jordvernhensyn fordi de har hovedansvaret for arealforvaltningen lokalt. Samtidig må prioriteringer gjøres og vanskelige valg tas. Ofte står samfunnsutvikling og jordvern mot hverandre, men er det likevel mulig å finne gode løsninger for alle parter? Dette samspillet ønsker vi å belyse gjennom spennende foredragsholdere som vil presentere sine erfaringer og kunnskap om temaet.

Sentrale temaer som blir berørt er

 • Arealkonflikter
 • Matsikkerhet
 • Ny nasjonal jordvernstrategi
 • Framtidas løsninger
 • Tiltak for bedre jordvern - erfaringer fra andre fylker
 • Utbyggerinteressene
 • Urbant landbruk
 • Status for Nordland

Kostnader

Konferansen er gratis, men deltagerne må dekke egne kostnader til reise, overnatting, dagpakker og middag:
Dagpakker: kr 650,- pr dag
Middag 6. november: kr 500,-
Overnatting på hotellet: enkeltrom 6. november kr 1 540,-.

Bestill overnatting via lenke innen 10. september

Ønsker du å overnatte på hotellet, kan du bestille det via lenken til høyre eller nedenfor. Lenken er aktiv fram til 10. september. Pass på å merke av hvilken dato du skal overnatte.

Påmelding

Meld deg på via skjemaet nedenfor. Kryss av for om du vil delta en av eller begge dagene. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 12. oktober.

Påmeldingsskjema

Jord i Nord

Dato:
6. november - 7. november
Sted:
Scandic Havet, Bodø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med Jordvern Nordland
Målgruppe:
Kommunepolitikere, planleggere, entreprenører, gårdbrukere, studenter og alle andre med interesse for jordvern

Kontaktpersoner