Plankonferansen 2020 - i alternativ digital form!

Dato:
5. november 2020 - 3. desember 2020
Sted:
Radisson BLU Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Husbanken i Bodø
Målgruppe:
Alle som jobber med plansaker

Den tradisjonelle Plankonferansen 2020 er avlyst i sin opprinnelige form på grunn av situasjonen med koronaviruset. Som et alternativ arrangerer vi en serie med webinarer i november og desember.

Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Husbanken i Bodø samarbeider om å arrangere årlige plankonferanser i Nordland. I år er også Alstahaug kommune og Vestvågøy kommune med som arrangør.

Årets konferanse som skulle gått i Bodø 9. – 10. desember 2020 må på grunn av koronasituasjonen utgå i denne form. Som et alternativ arrangeres det er serie webinarer i november og desember.

Programmet er under utarbeidelse og vil i år ha hovedvekt på arealplanlegging.

Stikkord: kunnskapsgrunnlaget – arealøkonomisering -  sosial bærekraft  - samarbeid mellom aktørene i planprosessen.

Vi planlegger å holde 5 webinarer à 2 timer (10:00-12:00) og foreløpige datoer/temaer er:

 

05.11.20  Nytt fra KMD og regionale myndigheter

12.11.20  Gode verktøy i arealplanleggingen

                     - Funksjonell strandsone

                     - Arealregnskap

19.11.20   Kommunen som planmyndighet – tas regionale og nasjonale hensyn?

26.11.20   Boligsosiale hensyn i planleggingen

03.12.20   Degrowth - befolkningsnedgang

                                                             

Vi håper dette kan bli en ny og nyttig felles planfaglig arena!

Påmeldingslenke vil komme.

Legg til i egen kalender
Dato:
5. november 2020 - 3. desember 2020
Sted:
Radisson BLU Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Husbanken i Bodø
Målgruppe:
Alle som jobber med plansaker