Psykososialt kriseteam: Nettverkssamling i Bodø

Dato:
5. oktober 2020 11:00 - 6. oktober 2020 14:00
Sted:
Radisson Blu Hotel, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland og RVTS Nord
Målgruppe:
Psykososiale kriseteamer i Nordland

Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med RVTS Nord, har gleden av å invitere til nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Nordland. I år gjennomføres bare én nettverkssamling for hele fylket.

Påmeldingenlinken er nå stengt. Ta kontakt med fmnosgr@fylkesmannen.no hvis du vil melde deg på.

Programmet er vedlagt. Fokuset i år vil være kriseteamenes rolle og arbeid når det har skjedd et selvmord. Det vil jobbes i mindre grupper med en case og en diskusjonsøvelse.

Temaer vi bl.a. vil være innom er:

  • Oppfølging av barn og ungdom.
  • Ivaretakelse av teamets medlemmer.
  • Utfordringer i små samfunn.

Arrangørene dekker dagpakker for deltakerne, men reise og opphold må dekkes av kommunene.

Det er satt av 50 rom på hotellet til oss.  Når dere bestiller hotellovernatting, informer om nettverkssamlingen og at det er avsatt rom til deltakerne. 

Covid-19 kan gi noen utfordringer. Hotellet har begrenset plass grunnet smittevernreglene, og vi kan derfor bare ha inntil 80 deltakere. Dersom anbefalingene fra FHI til høsten fraråder fysiske kurs/konferanser, må vi avlyse nettverkssamlingen.

Det vil ikke være mulig å delta digitalt på samlingen i år. Årsaken er at vi ikke har tekninske løsninger for å gjennomføre en god nettverkssamling.

Frist for bindende påmelding er 16. september senest kl 12.00.

Dato:
5. oktober 2020 11:00 - 6. oktober 2020 14:00
Sted:
Radisson Blu Hotel, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland og RVTS Nord
Målgruppe:
Psykososiale kriseteamer i Nordland