BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201015T150000 DTSTAMP:20200923T025424Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201014T090000 LOCATION:Bodø og Mosjøen SEQUENCE:0 SUMMARY:Produksjonstilskudd- og kontrollsamling for landbruksforvaltningen i Nordland UID:b067e5d5-e3ba-459b-b1f7-1bb8712c9456 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vi inviterer kommunene og andre in teresserte til fagsamling om produksjonstilskudd og kontroll. På\;me ldingsfrist er 10. september.

Frist: 14.10 .2020 09:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Nor dland/Kurs-og-konferanse/2020/10/produksjonstilskudd--og-kontrollsamling- for-landbruksforvaltningen/
Arrangør: Fylk esmannens landbruks- og reindriftsavdeling
Målgruppe: Kommunene\, andre
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Produksjonstilskudd- og kontrollsamling for landbruksforvaltningen i Nordland TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR