BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190603T153000 DTSTAMP:20190826T055817Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190603T090000 LOCATION:Scandic Havet hotell\, Bodø SEQUENCE:0 SUMMARY:Sensorskolering Engelsk grunnskole - ENG0012 UID:0d20e4a2-e8da-4a76-b7a4-a4347758537b X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Sensorskolering for sensorer i eng elsk grunnskole vå\;ren 2019.

Frist: 03.06.2019 09:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Kurs-og-kon feranse/2019/03/sensorskolering-engelsk-grunnskole---eng0012/
Arrangør: Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe: Utnevnte sensorer i engelsk ENG0012
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Sensorskolering Engelsk grunnskole - ENG0012 TRIGGER:-P41DT23H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR