Grensejustering mellom Brønnøy og Sømna

Fylkesmannen i Nordland anbefaler at Trælnes og Reinfjord krets i Brønnøy kommune overføres til Sømna kommune.

I forbindelse med kommunereformen søkte innbyggere på Trælnes om en grensejustering slik at Trælnes overføres fra Brønnøy til Sømna kommune.

Kommunaldepartementet har bedt Fylkesmannen i Nordland om å utrede og gi en tilrådning i saken. Saken har blitt forelagt kommunene til uttalelse og det er gjennomført en innbyggerundersøkelse.

Tilpassing

- Grensejusteringer etter inndelingsloven er et redskap for å tilpasse kommunegrenser til eksisterende samhandlingsmønstre og innbyggernes bruk av kommunale tjenester, forklarer kommunaldirektør Egil Johansen ved kommunal- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

Innbyggerne på Trælnes og i Reinfjord har vesentlig kortere avstand til kommunesenteret Berg i Sømna enn til Brønnøysund. Her får de også viktige kommunale tjenester som barnehage, grunnskole og kulturskole med tilhørende helsetjenester for barn.

Skoletilbudet ble flyttet fra Trælnes til Berg i 1959 og det er i dag gang- og sykkelvei til Berg skole fra Trælnes. Innbyggerne får også vann fra Sømna kommunale vannverk og benytter seg av åpne tilbud i Sømna kommune.

Deltakelse

- Demokratihensyn taler også for at innbyggerne gjennom valg og deltakelse skal kunne påvirke beslutningene i den kommunen de mottar kommunale tjenester fra, sier Egil Johansen.

Tilrådningen fra Fylkesmannen i Nordland er sendt til Kommunaldepartementet som avgjør om det skal gjennomføres en grensejustering.

Saksfremlegget kan lastes ned fra siden her.