Slik deles Tysfjord

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i dag bestemt navn og hvor kommunegrensen skal gå mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommune. – Vi har lagt stor vekt på hensynet til størrelse og ressurssituasjon, og slik legger vi til rette for to nye, bærekraftige kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra KMD.

Her er pressemeldingen fra KMD.

Den vedtatte kommunegrensen mellom de to nye kommunene er i tråd med alternativ D i utredningen til Fylkesmannen i Nordland.

I tilrådningen fra Fylkesmanenn ble alternativ B og C anbefalt i prioritert rekkefølge. Les hele tilrådningen her!

- Avgjørelsen er ikke i samsvar med vår anbefaling. Statsråden har lagt vekt på andre forhold enn vi gjorde i vår tilrådning, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg i en kommentar.