Mindre post på papir og e-post

Offentlige virksomheter og næringsliv vil fra nå av motta mindre post på papir og e-post fra Fylkesmannen og mer i de kanalene regjeringen ønsker forvaltningen skal bruke.

Micael Baumann, arkivleder hos fylkesmannen i Nordland.

Micael Baumann, arkivleder hos fylkesmannen i Nordland.

Michael Baumann, arkivleder hos Fylkesmannen i Nordland. Fotomontasje: Elisabeth Kleiva Vian.

Fylkesmannen i Nordland har i samarbeid Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) klargjort eget sak- og arkivsystem for elektronisk meldingsutveksling med eFormidling.

- Vi oppfordrer alle offentlige virksomheter til å etablere integrasjoner til eget sak- og arkivsystem (SvarInn eller eFormidling). Dette vil bidra til effektivisering av sendingsmottaket, sier arkivleder hos Fylkesmannen i Nordland, Michael Baumann.

Fylkesmannen i Nordland sendte 7. februar ut et brev til alle offentlige virksomheter i Nordland med informasjon om elektronisk meldingsutveksling. (Brevet kan lastes ned fra siden her.)

Innføring av digital forsendelse til virksomheter har bakgrunn i Digitaliseringsrundskrivet.

- Sammen kan vi omsette målene i Digital Agenda. Når de nye løsningene er etablert vil vi se at kommunikasjonen i forvaltningen vil skje sikkert og raskt og at det vil spare det offentlige Norge for store ressurser. Nøkkelen for å få dette til er samordning av de tekniske løsningene.