Kommunedagan 2016 er i gang

Fylkesmann Hill-Marta Solberg
Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Fylkesmann Hill-Marta Solberg innledet Kommunedagan i Nordland 2016 med utfordringsbildet nordlandskommunene står foran.

Foran over 180 oppmøtte, hovedsaklig fra kommunene i Nordland, gikk fylkesmannen gjennom det hun så på som utfordringer fremover.

Onsdagen er viet strategikonferanse og kommunereformen, herunder inntektssystemet, med innlegg av bl.a. fylkesmannen, KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen i Vestfold . Senere på dagen skal Fylkesmannens fornyingspris deles ut.

Torsdag og fredag skal barn og unges rettssikkerhet, og håndtering av asyl- og flyktningsituasjonen gjennomgås, med innslag av bl.a. barneombud Anne Lindboe, IMDI, Bufetat, UDI og RVTS.

Kommunedagan er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland og KS.

 

Publikum kommunedagan 2016

Publikum kommunedagan 2016

Rune Bye KS

Rune Bye KS

Eivind Dahle, dep.råd KMD Kommunedagan 2016

Eivind Dahle, dep.råd KMD Kommunedagan 2016

Even Ediassen

Even Ediassen

Petter Lodden, prosessveileder FMVE

Petter Lodden, prosessveileder FMVE

Overrekkelse av Fylkesmannens fornyingspris 2016. F.v. Catrine Albrigtsen, fylkesmann Hill-Marta Solberg, Monica Antonsen og leder for Komité for oppvekst og kultur i Bodø kommune Randolv Gryt

Overrekkelse av Fylkesmannens fornyingspris 2016. F.v. Catrine Albrigtsen, fylkesmann Hill-Marta Solberg, Monica Antonsen og leder for Komité for oppvekst og kultur i Bodø kommune Randolv Gryt