Prosjektskjønn 2020

Fylkesmannen har nå foretatt tildeling av midler til prosjekter etter søknader fra kommunene. Det var levert 69 søknader med samlet søknadssum på 59,3 millioner kroner.

Fylkesrammen for skjønnsmidler 2020 i Nordland er samlet på 83 millioner kroner. Av dette er det satt av 35 millioner kroner til prosjektskjønn. 

Fylkesmannen har også i år prioritert større prosjekter som legger opp til fornyings- og innovasjon innen satsningsområdene.

Prosjektene har det til felles at de favner over de fleste eller alle kommunene i regionene.

Noen prosjekter er også kommunale samarbeidsløsninger mellom flere regioner.

Se fordelingen i brevet til kommunene på siden her.