Nordland får 42,6 millioner i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Økt kompensasjon for tapt foreldrebetaling vil gi barnehagene og skolefritidsordningen stabile økonomiske rammevilkår. Illustrasjonsfoto: Elisabeth K. Vian/Fylkesmannen i Nordland
Økt kompensasjon for tapt foreldrebetaling vil gi barnehagene og skolefritidsordningen stabile økonomiske rammevilkår. Illustrasjonsfoto: Elisabeth K. Vian/Fylkesmannen i Nordland

Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset.
– Staten kompenserer kommunene for inntektsbortfallet og utbetaler én milliard kroner i økt rammetilskudd, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Se kommunevis fordeling for Nordland under. 

Regjeringens inngripende tiltak har påvirket kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne.

− Vi må forvente at utgiftene øker og inntektene blir mindre i en periode. Vi har vært tydelige på at vi vil stille opp for kommunene, og vil nå kompensere for foreldrebetaling som har falt bort i denne perioden, sier Astrup i en pressemelding på regjeringen.no.

Stortinget vedtok 7. april regjeringens forslag om kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner. Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april.

– Kompensasjonen for tapt foreldrebetaling vil gi barnehagene og skolefritidsordningene stabile økonomiske rammevilkår. Slik unngår vi permitteringer, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Midlene er fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, og det er tatt utgangspunkt i hvor stor andel av inntektsbortfallet som gjelder barnehage og SFO. 700 millioner kroner er fordelt etter kriteriene for barnehage, og 300 mill. kroner etter kriteriene for grunnskole. Midlene utbetales i sin helhet til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet den 4. mai. Kommunene vil deretter utbetale kompensasjon til de private barnehagene etter søknad.

– Vi følger nøye med på situasjonen og har god dialog med kommunesektoren, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har allerede utbetalt fem milliarder kroner i økt rammetilskudd til kommunene og fylkeskommunene som følge av virusutbruddet.

Kommunevis fordeling - Barnehage og SFO (1000 kr)

1804 Bodø

                                                      9 865

1806 Narvik

                                                      3 705

1811 Bindal

                                                         260

1812 Sømna

                                                         322

1813 Brønnøy

                                                      1 468

1815 Vega

                                                         196

1816 Vevelstad

                                                         102

1818 Herøy

                                                         336

1820 Alstahaug

                                                      1 298

1822 Leirfjord

                                                         539

1824 Vefsn

                                                      2 238

1825 Grane

                                                         232

1826 Hattfjelldal

                                                         205

1827 Dønna

                                                         204

1828 Nesna

                                                         310

1832 Hemnes

                                                         789

1833 Rana

                                                      4 474

1834 Lurøy

                                                         437

1835 Træna

                                                           78

1836 Rødøy

                                                         244

1837 Meløy

                                                      1 148

1838 Gildeskål

                                                         323

1839 Beiarn

                                                         140

1840 Saltdal

                                                         788

1841 Fauske

                                                      1 552

1845 Sørfold

                                                         343

1848 Steigen

                                                         428

1851 Lødingen

                                                         279

1853 Evenes

                                                         194

1856 Røst

                                                           77

1857 Værøy

                                                         126

1859 Flakstad

                                                         186

1860 Vestvågøy

                                                      2 165

1865 Vågan

                                                      1 731

1866 Hadsel

                                                      1 417

1867 Bø

                                                         377

1868 Øksnes

                                                         709

1870 Sortland

                                                      1 976

1871 Andøy

                                                         747

1874 Moskenes

                                                         116

1875 Hamarøy

                                                         409