Skjønnsmidler 2018

Fylkesmannen inviterer kommunene i Nordland til å søke om skjønnsmidler for 2018

Skjønnsmidler drift

Kommunene inviteres til å gi skriftlig tilbakemelding med dokumentasjon på forhold av betydning for vår vurdering innen 28. august 2017. 

Skjønnsmidler prosjekt

Fylkesmannen tar gjerne imot innspill på bruken av prosjektskjønnsmidlene og hvilke fokusområder det bør satses på. Vi ønsker tilbakemelding fra kommunene på områder det er ønskelig å målrette disse midlene til.

Frist for tilbakemelding er 01.09.2017.

Søknader til prosjekter vil bli behandlet ved andre fordeling av skjønnsmidler. Fristen for å søke er satt til 01. februar 2018.

Elektronisk søknad

For å forenkle søknads- og behandlingsprosessen er det nå bare mulig å søke elektronisk. Skjema må være fullstendig utfylt og nødvendig dokumentasjon vedlagt for at Fylkesmannen skal kunne ta stilling til søknaden. Søknadsskjema finner du under relaterte lenker til høyre i dette skjermbildet.

Brevet som er sendt ut til kommunene finner du under relaterte dokumenter til høyre i dette bildet.