Skjønnsmidler 2017

Det er nå mulig å søke om skjønnsmidler for kommunene i Nordland. Fylkesmannen har sendt ut brev med en orientering om frister og søknadskriterier.

Skjønnsmidler drift

Kommunene inviteres til å gi skriftlig tilbakemelding med dokumentasjon på forhold av betydning for vår vurdering innen 26. august 2016. 

Skjønnsmidler prosjekt

Søknader til prosjekter vil bli behandlet ved andre fordeling av skjønnsmidler. Fristen for å søke er satt til 01. februar 2017.

Elektronisk søknad

For å forenkle søknads- og behandlingsprosessen er det nå bare mulig å søke elektronisk. Skjema må være fullstendig utfylt og nødvendig dokumentasjon vedlagt for at Fylkesmannen skal kunne ta stilling til søknaden. Søknadsskjema finner du under relaterte lenker til høyre i dette skjermbildet.

Brevet som er sendt ut til kommunene finner du under relaterte dokumenter til høyre i dette bildet.