Kommunal fornying

Norge har en omfattende offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. All fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Fylkesmennene skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Vis mer


03.03.2016

Fornyingsprisen 2016 til Foyer Bodø

Bodø kommune har fått utdelt Fornyingsprisen 2016 for Foyer Bodø. Det var fylkesmann Hill-Marta Solberg som delte ut prisen under Kommunekonferansen.

10.06.2014

Ny oppdatert status for interkommunalt samarbeid i Nordland

NIVI Analyse har nå presentert en oppdatert oversikt over status og utviklingstrekk for interkommunalt samarbeid i Nordland