Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


07.12.2018

Grensejustering Rødøy-Lurøy: Innbyggerne skal høres

Innbyggerne på Nesøya, Selsøya, Tonneshalvøya og Østre side av Sørfjorden skal høres før grensejusteringssaken i Rødøy og Lurøy avgjøres.


28.11.2018

Opphever pålegg om tvangsmulkt til nausteiere

Fylkesmannen i Nordland har opphevet Bodø kommunes pålegg om retting og ilagt tvangsmulkt til eierne av fire naust i Skivika småbåthavn. Påleggene oppfyller ikke kravet i plan- og bygningsloven § 32-3 til å være klart og presist, mener Fylkesmannen i Nordland.


08.10.2018

Statsbudsettet 2019

Regjeringen sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 (Prop. 1 S 2018-2019) ble lagt fram 8. oktober.


03.10.2018

Felles innsats for god boligpolitikk

Fylkesmannen og Husbanken nord, Bodø har inngått et forpliktende samarbeid med fire kommuner i Nordland. Målet er å jobbe sammen for at alle kan bo trygt og godt.


20.07.2018

Omfattende behov for samarbeid på Helgeland

Behovet for utvidet og systematisk samarbeid mellom kommunene på Helgeland er omfattende.


06.07.2018

Tilrår ikke grensejustering mellom Rødøy og Lurøy

Fylkesmannen anbefaler ikke at det foretas grenseendring mellom Rødøy og Lurøy kommuner, med mindre dette inngår i en løsning som inkluderer hele regionen.


24.05.2018

Fornyingsprisen til Ballangen og Flakstad

Fylkesmannens Fornyingspris for 2018 er tildelt Ballangen og Flakstad kommune.


20.04.2018

Slik deles Tysfjord:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i dag bestemt navn og hvor kommunegrensen skal gå mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommune. – Vi har lagt stor vekt på hensynet til størrelse og ressurssituasjon, og slik legger vi til rette for to nye, bærekraftige kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra KMD.


08.02.2018

Mindre post på papir og e-post

Offentlige virksomheter og næringsliv vil fra nå av motta mindre post på papir og e-post fra Fylkesmannen og mer i de kanalene regjeringen ønsker forvaltningen skal bruke.


02.02.2018

Først ut i landet med digital meldingsutveksling

KS og Difi har lykkes med å få på plass meldingsutveksling for postforsendelser mellom kommune og stat. Fylkesmannen i Nordland og Bodø kommune er først ut landet. - Endelig er vi i mål, sier arkivleder Michael Baumann.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel