Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


20.07.2018

Omfattende behov for samarbeid på Helgeland

Behovet for utvidet og systematisk samarbeid mellom kommunene på Helgeland er omfattende.


06.07.2018

Tilrår ikke grensejustering mellom Rødøy og Lurøy

Fylkesmannen anbefaler ikke at det foretas grenseendring mellom Rødøy og Lurøy kommuner, med mindre dette inngår i en løsning som inkluderer hele regionen.


24.05.2018

Fornyingsprisen til Ballangen og Flakstad

Fylkesmannens Fornyingspris for 2018 er tildelt Ballangen og Flakstad kommune.


20.04.2018

Slik deles Tysfjord:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i dag bestemt navn og hvor kommunegrensen skal gå mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommune. – Vi har lagt stor vekt på hensynet til størrelse og ressurssituasjon, og slik legger vi til rette for to nye, bærekraftige kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra KMD.


08.02.2018

Mindre post på papir og e-post

Offentlige virksomheter og næringsliv vil fra nå av motta mindre post på papir og e-post fra Fylkesmannen og mer i de kanalene regjeringen ønsker forvaltningen skal bruke.


02.02.2018

Først ut i landet med digital meldingsutveksling

KS og Difi har lykkes med å få på plass meldingsutveksling for postforsendelser mellom kommune og stat. Fylkesmannen i Nordland og Bodø kommune er først ut landet. - Endelig er vi i mål, sier arkivleder Michael Baumann.


26.01.2018

Orienterer ministeren om Tysfjordprosjektet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter fredag 26. januar styringsgruppa og prosjektleder for oppfølgingsprosjektet i Tysfjord i Oslo.


08.01.2018

Innstilling til ny kommunegrense i Tysfjord sendt departementet

Fylkesmannens innstilling til hvor ny kommunegrense skal gå etter deling av Tysfjord er sendt over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).


04.01.2018

Kommunekonferansen 2018

  • Akuttberedskap for barneverntjenesten
  • Totalforsvar og beredskap i en ny tid
  • Velferdsteknologi for effektive helsetjenester i kommunene
  • Kommuneproposisjonen 2019

Dette og mer var tema i årets kommunekonferanse 23. og 24. mai i Bodø. I høyremargen finner du lenke til presentasjoner og webcast fra konferansen.


12.12.2017

Prosjektleder tilsatt i Tysfjord

Tor Erik Rønne (44) er ansatt som prosjektleder i Tysfjord kommune. Rønne skal lede arbeidet med å følge opp ofre og iverksette langsiktig, forebyggende tiltak som skal hindre nye seksuelle overgrep mot barn og unge.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel