BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190604T000000 DTSTAMP:20190826T060119Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190604T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søknad om mudring og utfylling ved Kvalnes i Andøy kommune UID:ab84c0fd-8cb1-4ee3-802e-106051b066c9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Andfjord Salmon AS har sø\;k t Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø\; i forbindelse med&n bsp\;utvikling av Andø\;y industripark Kvalnes\, et næ\;ringsa real for oppdrett av laks på\; land. Dette er et omfattende anleggsp rosjekt som bestå\;r av flere byggetrinn og er forventet å\; ve dvare i flere å\;r. Denne sø\;knaden gjelder byggetrinn 1 i pr osessen som er etablering av et oppdrettsbasseng på\; land og inn- o g avlø\;pstunneler til sjø\;. \;

Fr ist: 04.06.2019 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/N ordland/Hoeringer/2019/06/soknad-om-mudring-og-utfylling-ved-kvalnes-i-an doy-kommune/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søknad om mudring og utfylling ved Kvalnes i Andøy kommune TRIGGER:-P41DT16H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR