BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190528T000000 DTSTAMP:20190921T041130Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190528T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søknad om utfylling i sjø - Langsetvågen - Nesna UID:cb76b5c7-0034-469c-aad3-f96a892d3982 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Mo Industripark AS har sø\;k t Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø\; i forbindelse med u tvidelse av eksisterende industriområ\;de ved Langsetvå\;gen i Nesna kommune. \;

\n

Prosjektoppstart planlegges i lø\;pet av 2019 med en varighet på\; 5-7 å\;r.

\n

 \;

Frist: 28.05.2019 00:00
Lenke:< /strong> https://www.fylkesmann en.no/Nordland/Hoeringer/2019/05/soknad-om-utfylling-i-sjo---langsetvagen ---nesna/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søknad om utfylling i sjø - Langsetvågen - Nesna TRIGGER:-P58DT3H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR