BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190531T000000 DTSTAMP:20190826T055544Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190531T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høring av søknad om mudring og utfylling i sjø ved Lundneset i Had sel kommune UID:d17867f6-f50c-4621-9ebe-bedeef1317ac X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
\n
\n
\n
\n

Inge Berg \;har sø\;kt Fylkesmannen om tillatelse til& nbsp\;utfylling i sjø\; og mudring ved \;Lundneset i Hadsel&nbs p\;kommune. Tiltaket er sø\;kt med den hensikt å\; etablere en molo med små\;bå\;thavn på\; innsiden. Det er samtidig s& oslash\;kt om mudring \;i arealet innenfor moloen for å\; sikre seilingsdybde.

\n
\n
\n
\n
Fris t: 31.05.2019 00:00
Lenke: https://www. fylkesmannen.no/Nordland/Hoeringer/2019/05/horing-av-soknad-om-mudring-og -utfylling-i-sjo-ved-lundneset-i-hadsel-kommune/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høring av søknad om mudring og utfylling i sjø ved Lundneset i Had sel kommune TRIGGER:-P43DT15H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR