Høringer

Frist Uke Høring
august 2018
08. aug 32 Søknad om utfylling i sjø - Mølnarodden - Flakstad
13. aug 33 Søknad om utfylling i sjø - Terråk - Bindal
17. aug 33 Søknad om utfylling i sjø - Ytre Langnes - Rana
17. aug 33 Høring - Søknad om etablering av midlertidig anlegg for mellomlagring av farlig avfall