Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten

Folkehelseinstituttet har utviklet en webside for kommunelegene "Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten". Dette er et hjelpemiddel for å ivareta noen av kommunelegenes behov i det kommunale smittevernarbeidet.

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten ble lansert onsdag 15. april. 

Følgende sykdommer følges i Sykdomspulsen:

  • Covid-19 (Sykdomspulsen-, MSIS-data og modellering).
  • Mage-tarminfeksjoner (Sykdomspulsen-data).
  • Luftveisinfeksjoner (Sykdomspulsen-data).

Folkehelseinstituttet tror dette hjelpemiddelet kan være særlig nyttig nå under covid-19-epidemien.

Formålet med Sykdomspulsen er å se trender og utbredelse av smittsomme sykdommer samt å oppdage utbrudd så tidlig som mulig.

En gruppe kommuneleger har de siste to årene pilot-testet det nye tilbudet.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra pilotbrukerne, og vi er nå glade for å utvide tilbudet til alle kommuneleger, sier prosjektleder Gry M. Grøneng i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Fylkeslegen i Nordland har videreformidlet oppfordringen til kommunelegene fra Folkehelseinstituttet om å bruke "Sykdomspulsen".