Kommunene må avgi ukentlig smitterapport

Coronavirus. Ilustrasjon: Pixabay.com
Coronavirus. Ilustrasjon: Pixabay.com

Helsedirektoratet ber kommunene sende inn ukentlig rapport i sommer om smittetall, testing, isolering, smittesporing og karantene.

I et brev (se link på siden her) fra Helsedirektoratet sendt ut 3. juli, er det orientert om ansvaret kommunene har for å holde oversikt over smitteforekomsten til enhver tid og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så rask som mulig.

- Landet har vært gjennom en omfattende, nasjonal dugnad som har slått ned covid-19-epidemien. Kommunene og deres helse- og omsorgstjeneste har vært avgjørende viktig for at vi har lykkes, skriver Helsedirektoratet i brevet.

Fra og med 7. juli må alle kommunene i hele landet rapportere inn:

  • Antall personer inneliggende med covid-19 i kommunale og private sykehjem og annen bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på rapporteringstidspunktet.
  • Antall covid-19-syke personer som er hjemmeisolert eller isolert i annet egnet sted i kommunen på rapporteringstidspunktet.
  • Antall personer (nærkontakter) i karantene i kommunen på rapporteringstidspunktet.
  • Antall personer kommunen benyttet til smittesporing siste uke.
  • Antall personer totalt som kommunen ved behov har tilgjengelig for smittesporing på apporteringstidspunktet.

Testing

Kommunene skal sørge for tilbud om koronatesting til innbyggerne ved bruk av fastlege, legevakt, poliklinikk, teststasjon eller annen egnet fasilitet. Tilbudet skal være tilgjengelig hver dag og kan organiseres kommunalt eller interkommunalt. Personer med norsk personnummer har nå tilgang til sine prøvesvar på helsenorge.no.

Isolering

Kommunene skal sørge for forsvarlig medisinsk oppfølging av covid-19-syke personer som er i isolasjon. Kommunene skal også sørge for at personer som bor så trangt at forsvarlig isolasjon ikke kan gjennomføres i hjemmet, blir isolert på annet egnet sted.

Opplæring i smittesporing

Kommunene skal blant annet sørge for at alle nærkontakter til påviste tilfeller av covid-19 i egen kommune spores opp. Smittesporing av nærkontakter skal starte umiddelbart etter at tilfelle av covid-19 er diagnostisert.

1. juli ble koronaveilederen oppdatert med et nytt kapittel om smittesporing. (se link på siden her)

Innholdet i kapittelet blir basis for innholdet i nytt e-læringskurs for kommuneleger, kommunenes smittevernteam og andre personer som kan involveres i smittesporing – både helseutdannet og ikke-helseutdannet personell.

Karantene

Kommunene skal sørge for oppfølging av personer i karantene og også sørge for egnede karantenefasiliteter til personer som ikke kan oppholde seg i karantene i eget hjem, eller på egnet sted.

Tilsyn

I brevet minner også Helsdirektoratet kommunene om at de har ansvar for å føre tilsyn med at enkeltpersoner overholder de tiltak de er pålagt i form av karantene og isolasjon.