Kommunene i Nordland følger nasjonale karantenebestemmelser

Slik så  kartet ut i slutten av mars 2020
Slik så kartet ut i slutten av mars 2020

Den 7. mai hadde alle kommunene i Nordland enten opphevet eller ikke videreført sine lokale karanteneregler for å hindre smittespredning. 

Fylkesmannen i Nordland samlet informasjon om kommunenes vedtak om karantene for tilreisende i et eget kart. Kartet over Nordland, som har gitt et overblikk over de ulike karantenebestemmelsenes omfang, er nå ensfarget da alle kommunene følger de nasjonale karantenereglene.

Ved å klikke på kommuner i kartet nedenfor, får du tilgang til siste vedtak om karantenebestemmelsene i hver enkelt kommune via lenker til kommunenes nettsider. Zoom inn for å se kommunenavnene.

Oppdateringer

Kartet er nettbasert og andre fylkesmannsembeter kan legge inn informasjon om karantenebestemmelser i sine kommuner. Kartet vil derfor endre seg fortløpende. 

Fylkesmannen i Nordland har kun ansvar for våre 41 kommuner. De andre fylkene ivaretas av de embetene som ønsker å bruke kartet. 

Kontaktpersoner

Pressekontakt: