Kommunalt rusarbeid under koronapandemien

Behov for informasjon, erfaringsdeling og mulighet til å diskutere utfordringer øker når vi opplever situasjoner som nå.

KoRus Nord har, i samarbeid med andre KoRus samt Asker og Bergen kommuner, åpnet tre nye koronarelaterte områder på nettstedet Kommunetorget.

  • KoronaChat - Forum for kommunalt rusarbeid
  • Informasjon om korona og kommunalt rusarbeid
  • Erfaringer med kommunalt rusarbeid under pandemien

Disse dagsaktuelle tema og mye mer finner du i Kommunetorget. Linken til nettstedet finner du under "Lenker".