Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte

Kommunene er invitert til å delta i felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Interesserte må melde seg på innen 6. april. 

Elektroniske medisindispensere vil redusere behovet for manuell utdeling av medisin. Det vil bidra til å hindre smitte og å effektivisere arbeidet til helsepersonell under koronautbruddet.

Kort svarfrist

Kommunene må melde seg på innen 6. april til velferdsteknologi(a)paconsulting.com hvis de ønsker å være med på felles anskaffelse av medisineringsløsningen.

Nødvendig påmeldingsinformasjon

E-post med påmelding sendes til velferdsteknologi(a)paconsulting.com innen 6. april. Følgende må oppgis i e-posten:

  • kommunenavn
  • kontaktperson
  • estimert antall pilledispensere og multidosedispensere

Felles anskaffelse sparer tid

Vanlig anskaffelsesprosedyre er tidkrevende. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet har fått adgang til å benytte en hasteprosedyre for anskaffelse av medisindispensere på grunn av koronautbruddet. 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Det er det nasjonale velferdsteknologiprogrammet som inviterer kommunene til å være med på en felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Alle kommunene i Nordland er invitert til å melde seg på fellesanskaffeslsen, også de som ikke deltar i programmet.

Programmet skal legge til rette for at flere kommuner tar i bruk og integrerer velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgsstjenestene. Programmet er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet