Gir tilskudd til aktivitetstiltak for sårbare eldre

Illustrasjon.
Illustrasjon. (Foto: pixabay.com)

Ensomhet, stengte møteplasser, mangel på aktiviteter og sosialt felleskap har rammet mange eldre under koronapandemien. Nå er det mulig å søke om tilskudd til aktivitetstiltak for eldre som bor hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem.

Fylkesmannen i Nordland har fått litt overkant av 26 millioner kroner til fordeling i kommunene. 

Helsemyndighetene har opprettet to tilskuddsordninger:

1. Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Målgruppen for dette tiltaket er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller i omsorgsbolig.

Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Kommuner, fylkeskommune, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner (stiftelser) kan søke om dette tilskuddet.

Retningslinjer for søknad her!

2. Aktivitetstilbud og besøksvert

Målgruppen for dette tiltaket er eldre personer med langtidsopphold på sykehjem og i omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet med besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner skal legge til rette for og eventuelt i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Kommuner og fylkeskommunen kan sende søknad om dette tilskuddet.

Retningslinjer for søknad her!

Søknadene skal sendes til Fylkesmannen - dette står også beskrevet i retningslinjene som det er linket til i denne saken. 

Kontaktpersoner