Koronaviruset

Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter.

Vi formidler informasjon fra helsemyndighetene til kommunene, og vi melder innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Vi holder også tett kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Fylkesmennene følger opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplaner, og yter bistand ved behov. 

Under har vi laget noen snarveier til korona-informasjon.