Koronaviruset

Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen med koronaviruset (coronaviruset) tett sammen med kommunene og andre aktører.

Vi har etablert både kriseledelselse og krisestab hos Fylkesmannen i Nordland. Dette har vi gjort for å kunne være tilgjengelig og hjelpe kommunene på best mulig måte. Vi samarbeider tett med kommunene, spesialisthelsetjenesten, justistdepartementet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og fylkesberedskapsrådet, m.fl.

Her kan du lese:

Nettsteder for oppdatert og kvalitetssikret informasjon

Spørsmål om karantene og isolasjon

Spørsmål om skole og barnehage

Liste over samfunnskritiske funksjoner

Stengt for publikumsbesøk hos Fylkesmannen i Nordland

Her finner du oppdatert informasjon:

Folkehelseinstituttet

nasjonale råd, anbefalinger, oppdaterte tall og informasjon om koronaviruset.

Helsenorge

informasjon til innbyggere i Norge.

Finner du ikke svar på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller helsenorge.no? Da kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på nummer 815 55 015

Flere kommuner har opprettet egen informasjonstelefon for korona. Sjekk nettsiden til din kommune.

Andre nettsteder

Helsedirektoratet

informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører

Regjeringen: Koronavirus

tiltak fra Regjeringen, reiseråd fra UD og tidslinje

Lovdata:

samleside med gjeldende forskrifter knyttet til koronavirus

Spørsmål om karantene og isolasjon

Se Folkehelseinstituttets side om hjemmekarantene og isolasjon.

Spørsmål om skole og barnehage

Se Utdanningsdirektoratets side om koronaviruset.

Liste over samfunnskritiske funksjoner

Regjeringen.no

Koronaberedskap i Helse Nord

Stengt for publikumsbesøk hos Fylkesmannen i Nordland

Våre kontorlokaler er stengt for publikumsbesøk på grunn av koronaviruset. Selv om vi har stengt, er alle våre fagavdelinger tilgjengelig både på e-post og telefon. De fleste av oss jobber hjemmefra.
 
Til øverst på siden
 

31.03.2020

Fylkesberedskapsrådet har møte hver uke under koronakrisen

I møtene drøftes problemstillinger knyttet til pandemien. De ukentlige videokonferansene ledes av Fylkesmann Tom Cato Karlsen. 

29.03.2020

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Regjeringen presenterte søndag en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

24.03.2020

Karantenebestemmelser i kommunene i Nordland

Kommunene i Nordland har vedtatt karanteneregler for å hindre eller forsinke spredning av koronavirus. Fylkesmannen har laget et kart som gir overblikk over situasjonen.  

20.03.2020

Fylkesmannen ber om oversikt over lokale smittevern-vedtak fra kommunene

For å få en oversikt over lokale forskrifter etter smittevernloven, ber Fylkesmannen kommunene sende kopi av sine vedtak om dette.

20.03.2020

Forbud mot overnatting på fritidseiendom

Det er nå forbudt å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.

20.03.2020

Avslår søknad om søndagsåpne butikker

Fylkesmannen i Nordland avslår søknad fra Rema 1000 om midlertidig dispensasjon til å holde butikkene i fylket åpent på søn- og helligdager. Kun dagligvarebutikker under hundre kvadratmeter, såkalte «Brustadbuer» kan holde åpent som før.

18.03.2020

Forslag om ny koronalov

Regjeringen fremmet i dag forslag om midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

17.03.2020

Kriseledelse og krisestab har faste møter daglig

På grunn av koronautbruddet har Fylkesmannen i Nordland etablert både utvidet kriseledelse og krisestab. Fra og med tirsdag 17. mars og inntil videre blir det daglige møter for både kriseledelsen og krisestab.

16.03.2020

Statens hus stenges for besøkende/publikum

Statens hus i Bodø stenges for besøkende/publikum inntil videre. Selv om vi har stengt er vi fortsatt tilgjengelig, så dersom du har spørsmål til Fylkesmannen i Nordland, ber vi om at du tar kontakt på telefon eller epost .

16.03.2020

Hvordan ivareta personer med rus- og psykiske lidelser under koronaepidemien

Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre.

Flere nyheter