Dagsseminar om avtale- og rutinestandard

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer dagsseminar knyttet til den nye avtale- og rutinestandarden for økonomisk rådgivning i NAV.

Seminaret skal være på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Du melder deg på seminaret til alternative datoer. 18. 20. eller 21. september 2017. Seminaret er gratis starter kl. 10.00 og avslutter kl. 17.00

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil gi en gjennomgang av avtale- og rutinestandardens funksjon, virkeområde og status. Rådgivers arbeidsform og rolle vil være en sentral del av gjennomgangen.  Kreditors rolle i forhandlinger og ved avtaler vil også være tema.

Seminarholdere: Hanne Riksheim, Egil Rokhaug og Tommy Grav.

Målgruppen er erfarne gjeldsrådgivere i NAV, namsmenn og representanter for kreditorsiden.

Detaljert program kommer på et senere tidspunkt, men det er anledning til å melde seg på en av dagene allerede nå, via vedlagte påmeldingslenke til høyre.

 

Kontaktpersoner: Tommy Grav. tommy.grav@nav.no   tlf. 92262727

                             Bodil Spidsberg bodil.spidsberg@nav.no tlf. 21072360