Nav-veileder i videregående skole

Nav Narvik deltar i et pilotprosjekt med Nav-veileder i
videregående skole. Prosjektet er et samarbeid mellom Arbeids- og
velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet der man tester nye modeller for
samarbeid mellom skole og Nav for å forebygge frafall i skolen

Forebygger frafall

I Narvik har prosjektet vært i gang siden februar 2016. To Nav-ansatte har sitt virke på de tre videregående skolene i byen. I samarbeid med kontaktlærere og elevtjeneste forsøker de å finne gode løsninger for unge som av ulike grunner strever med skolehverdagen.  Disse to arbeider også en dag i uka ved Nav-kontoret og er da en del av ungdomsteamet.

Viktig samarbeid

Tema som ofte blir tatt opp i samarbeidet med elevene er økonomi, helsespørsmål pluss arbeidslivs- og arbeidsmarkedskunnskap. Veilederne forteller om mye sammensatt problematikk og at de så langt har kunne bidratt til gode løsninger for mange.

Nav-Veilederne har blitt tatt godt imot av skolenes ansatte, skoleledelsen, elevene og foreldre som har tatt kontakt med Nav etter at tilbudet er blitt kjent, for å be om hjelp til sine.