Fylkesmannen sponser deltakelse på "Penger til besvær"-konferansen

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer 28. og 29. oktober en nasjonal konferanse om økonomiske problemer for privatpersoner sett i et samfunnsperspektiv. Fylkesmannen anser konferansen som relevant for Nav-ansatte og ansatte i øvrige tjenester i kommunen som jobber med gjeldsrådgivning.

Kommunene inviteres til å søke Fylkesmannen om dekning av utgifter til deltakelse på konferansen.

Vi dekker: konferanseavgift, utgifter til flybilletter og hotellovernatting 28.-29.oktober

Dersom søknadene overstiger vår økonomiske ramme vil tilskudd bli fordelt ut fra behovsvurdering.

Dette er en konferanse som tidligere år har blitt fullbooket og vi anbefaler derfor at søknad om utgiftsdekning sendes Fylkesmannen så raskt som mulig. Søknader etter 31.10.15 kan ikke forvente tilskudd.

Informasjon om konferansen, og påmeldingskjema, finnes på direktoratets nettsider.

https://viaregi.revio.no/PTB2015