Vold i nære relasjoner: Det er viktig å bry seg!

Her kan du søke hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner.

Myndighetene har laget en oversikt over hvor du kan henvende deg, dersom du selv, noen andre eller den som utøver vold, trenger hjelp.

Oversikten får du dersom du klikker på "Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner (regjeringen)" under "lenker".