Habilitering - nettbasert kurs ved NTNU

Fylkesmannen oppfordrer spesielt ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten til å gjennomføre e-læringskurset i habilitering.

Kurset er åpent for alle, både nytilsatte men også erfarne ansatte som arbeider med habilitering overfor ulike brukergrupper.

Mer informasjon og kurstilgang får du under "lenker".